Ani Glass yn holi Ian Gwyn Hughes: Gŵyl Cymru at Tafwyl

I Ani Glass, mae Cymdeithas Bêl-droed Cymru wedi Ennill yn Barod gyda'u gwaith diffuant o hyrwyddo iaith a diwylliant Cymru i'r byd. Un sydd wedi chwarae rhan flaenllaw yn y datblygiadau dros y blynyddoedd yw Ian Gwyn Hughes. Cawn glywed am sut mae'r Gymdeithas wedi creu diwylliant pêl-droed positif, agored a chroesawgar gyda'r Gymraeg yn ganolog i'r weledigaeth. Ani Glass has been a proud champion of the FAW’s work promoting Welsh language and culture to the world for years. One who has played a leading role in these developments is Ian Gwyn Hughes. We will hear how the FAW has created a positive, open and welcoming environment with the Welsh language central to that culture.

Share
Link copied to your clipboard

More like this

View The Video Called 'A day at the Urdd Eisteddfod'

A day at the Urdd Eisteddfod

A look at the day as Rob Page and Matty Jones visit the 2023 Urdd...

View The Video Called 'Cwpan Betsan & Swansea City Boot Room'

Cwpan Betsan & Swansea City Boot Room

Gemma Grainger, Gemma Evans and Rachel Rowe visit the Cwpan Betsan tournament in Ocean Park...

View The Video Called 'For Her – Juice Menace'

For Her – Juice Menace

Juice, whose real name is Destiny Jones, was born and bred in Grangetown, Cardiff, before...

View The Video Called 'Gemma Grainger visits Caerphilly Castle'

Gemma Grainger visits Caerphilly Castle

Gemma Grainger visits Caerphilly Castle ahead of the club attending Cymru's match against Denmark.

View The Video Called 'Heniaith'

Heniaith

Archwilio perthynas pêl-droed Cymru a'r iaith Gymraeg.

View The Video Called 'Joe Ledley: Gŵyl Cymru at Tafwyl'

Joe Ledley: Gŵyl Cymru at Tafwyl

"Bendigedig, gwych... ond anodd!" Beth sydd nesaf i'r seren bêl-droed Joe Ledley, yn dilyn cychwyn...

View The Video Called 'Noel Mooney: Gŵyl Cymru at Tafwyl'

Noel Mooney: Gŵyl Cymru at Tafwyl

‘Gwnewch bopeth yn Gymraeg’ Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol yn cyflwyno sgwrs rhwng Prif Weithredwr...