BBC Cymru Wales yn Sicrhau Hawliau Pêl-Droed Merched Cymru Tan 2027

Mae Cymdeithas Bêl-droed Cymru a BBC Cymru Wales wedi cyhoeddi cytundeb partneriaeth ddarlledu newydd, lle bydd gan y BBC yr hawliau i ddarlledu gemau pêl-droed rhyngwladol merched Cymru yn ystod y pum mlynedd nesaf. 

Mae’n cynnwys y gemau rhagbrofol sy’n weddill ar gyfer Cwpan y Byd FIFA – sy’n cael ei gynnal yn Awstralia a Seland Newydd –  ymgyrch nesaf Pencampwriaeth Ewrop yn ogystal â’r ymgyrch i gyrraedd Cwpan y Byd 2027.  

Cyhoeddwyd y cytundeb ar noswyl gêm ragbrofol derfynol Cymru yn Stadiwm Dinas Caerdydd lle bydd tîm Gemma Grainger yn herio Slofenia o flaen y dorf fwyaf erioed. Bydd gêm gyfartal yn sicrhau bod Cymru drwodd i gemau ail-gyfle Cwpan y Byd am y tro cyntaf. Gellir gweld y gêm yn fyw ar BBC One Wales am 19:30. Mae’r cytundeb hwn yn adeiladu ar y bartneriaeth ddarlledu flaenorol a lofnodwyd ym mis Medi y llynedd, lle darlledodd BBC Cymru gemau rhagbrofol y tîm ar gyfer Cwpan y Byd.

Dywedodd Rhuanedd Richards, Cyfarwyddwr BBC Cymru Wales: “Rwy’n hynod o falch ein bod ni wedi llofnodi’r cytundeb diweddaraf hwn i ddod â phêl-droed merched Cymru i’r sgrin, ac rwy’n gwybod y bydd cynulleidfaoedd wrth eu bodd y gallant barhau i ddilyn y tîm, am ddim, ar y BBC am y pum mlynedd nesaf. Mae ein hymrwymiad i adlewyrchu chwaraeon merched yn ddiwyro ac edrychwn ymlaen at adeiladu ar lwyddiant ein harlwy o gemau rhagbrofol Cwpan y Byd.”

Dywedodd capten Cymru Sophie Ingle am y cyhoeddiad: “Mae wedi bod yn anhygoel gweld yr effaith y mae sylw’r cyfryngau wedi’i chael ac yn parhau i’w chael ar ein gêm. Heno, bydd y dorf fwyaf erioed yn bresennol, a diolch i BBC Cymru Wales, bydd llawer mwy yn gwylio gartref hefyd! Mae cefnogaeth Y Wal Goch yn sicr yn ein sbarduno ni.” 

Dywedodd Pennaeth Pêl-droed Menywod a Merched Cymdeithas Bêl-droed Cymru, Lowri Roberts: “Mae gwelededd ac ymwybyddiaeth yn elfennau hollbwysig yn Ein Cymru: Amdani Hi, strategaeth bêl-droed Cymdeithas Bêl-droed Cymru ar gyfer menywod a merched. Mae’r llwyfan y mae BBC Cymru Wales yn ei roi i’n tîm cenedlaethol yn sicrhau y bydd plant ar draws y genedl yn cael eu hysbrydoli i chwarae, i gefnogi a hyd yn oed mynd ar drywydd gyrfa yn y gêm.” 

Mewn cytundeb ar wahân, mae’r BBC hefyd wedi sicrhau’r hawliau radio ar gyfer holl gemau rhyngwladol dynion a merched Cymru am y bedair blynedd nesaf.

Learn more from FA Wales

Sign up to receive all things FAW, from team news, tickets, domestic, grassroots, to exclusive offers and prize draws.

We respect your privacy and are committed to protecting your personal data – view our privacy policy by clicking here.