Looking for Cymru v Denmark tickets?

CBDC yn Uno â’r Artist Drill o Gymru, Sage Todz, i Ryddhau Trac Egsliwsif ‘O Hyd’

Cyn Rownd Derfynol Cymru yng Ngemau Ail Gyfle Cwpan y Byd FIFA, mae Cymdeithas Bêl-droed Cymru (CBDC) wedi uno â’r artist drill Cymreig, Sage Todz, i ryddhau trac egsliwsif ‘O HYD’.

Mae’r trac, sy’n dechrau gyda sampl angerddol o Yma O Hyd yr artist gwerin chwedlonol Dafydd Iwan, yn arwain at rap cyffrous Sage Todz: “Dani yma. On the way to the top of game, ar y ffordd i dop y byd. Motch gen i am awgrymiadau. Mae’r wlad ei hun yn fach. Ond mae’r ddraig yn pwyso tunnell” – geiriau a rap hynod addas wrth i Gymru baratoi i herio Wcráin yn Rownd Derfynol Gemau Ail Gyfle Cwpan y Byd dydd Sul yma, 5 Mehefin.

Meddai Sage Todz: “Rydw i’n gyffrous iawn i fod yn gweithio â CBDC a Chymru ar y trac yma. Mae pêl-droed yn enfawr yng Nghymru ac ar draws y byd, ac mae gan y gêm le pwysig yn fy nghalon. Mae wedi bod yn wych cyfuno agweddau ar y pethau dwi’n eu caru a chreu rhywbeth arbennig.

“Mae CBDC a’r Timau Cenedlaethol mor bwysig i’r wlad. Pan mae ein pêl-droedwyr yn mynd allan a chynrychioli Cymru, mae’n fwy na gêm yn unig, mae hefyd am gymuned, undod ac mae’n gynrychiolaeth o bwy ydyn ni a beth allwn ni, bobl Cymru, ei wneud.”

Ar bwysigrwydd diwylliant Cymru a’i ddefnydd o’r Gymraeg, ychwanegodd Sage Todz: “Mae diwylliant Cymru yn golygu llawer i mi fel artist. Yn amlwg dwi’n siarad Cymraeg ac yn gwneud hynny yn fy mywyd bob dydd, felly dwi’n teimlo ei bod hi ond yn naturiol i mi rannu ein hiaith yn fy ngherddoriaeth.

“Rydw i’n falch iawn o barhau i ddod â’r Gymraeg i gyd-destun mwy modern a dangos bod y Gymraeg yn gallu cyfieithu i fath gwbl wahanol o gerddoriaeth i’r cyfryngau lle mae hi’n cael ei defnyddio fel arfer.”

Meddai Pennaeth Cynnwys ac Ymgysylltu CBDC, Rob Dowling: “Mae CBDC yn sefydliad modern, blaengar a does dim angen iddi ddilyn yr un rheolau confensiynol ag eraill. Mae’r hyder hwn i’w weld yn glir yn ein cydweithio â Sage Todz. Rydyn ni’n ymgysylltu’n naturiol â diwylliant modern Cymreig nid yn unig i dynnu sylw at y dalent o fewn y wlad, ond hefyd i gynrychioli amrywiaeth y diwylliant hwnnw, lle mae pobl yn mynegi eu hunaniaeth genedlaethol mewn llawer o wahanol gyfryngau.

“Mae CBDC yn talu teyrnged i hanes ac iaith Cymru, sy’n cael eu cynrychioli yn ein holl waith, tra hefyd yn gyfrwng i ni gyd fod yn falch ac yn hyderus yn yr hyn y mae’n ei olygu i fod yn Gymreig wrth i ni edrych tua’r dyfodol a chreu ein hanes ein hunain.

“Mae’r cydweithio hwn yn ymgorffori ein cenedl fodern a’i chalon hynafol, gyda Yma o Hyd Dafydd Iwan bellach yn anthem angerddol i’r Wal Goch a Thimau Cenedlaethol Cymru. Mae geiriau ac ystyr y gân wrth galon sut rydyn ni’n uniaethu â bod yn Gymry, ac i Sage mae’r mynegiant creadigol sy’n deillio o hynny yn ‘O Hyd’.”

Mae’r cydweithio rhwng CBDC yn parhau â hanes y gymdeithas bêl-droed o weithio gydag artistiaid Cymreig a’u cefnogi drwy gyfrwng cynllun Gorwelion / Horizons y BBC.

Mae pob tocyn wedi’i werthu ar gyfer gêm Cymru yn erbyn Wcráin ddydd Sul, ond gall cefnogwyr Cymru barhau i brynu tocynnau ar gyfer y gemau cartref sydd ar y gweill yng Nghynghrair Cenhedloedd UEFA yn Stadiwm Dinas Caerdydd trwy: faw.cymru/tickets