Cymru i Groesawi’r Dorf Fwyaf Erioed ar Gyfer Gêm Allweddol yn Erbyn Slofenia

Efo dros fis i fynd tan y gêm, bydd Cymru yn creu hanes yn erbyn Slofenia ar nos Fawrth 6ed o Fedi (KO 19:45) yn Stadiwm Dinas Caerdydd trwy groesawi’r dorf fwyaf erioed ar gyfer gêm merched rhyngwladol yng Nghymru.

Wrth i’r diddordeb yn y gêm cynyddu’n enfawr ar y cefn o lwyddiant Pencampwriaeth UEFA EURO Merched 2022, mae’r nifer o docynnau sydd wedi’i werthu am y gêm yn erbyn Slofenia wedi mynd heibio’r nifer a oedd yn y dorf ar gyfer y gêm yn erbyn Slofenia mis Hydref diwethaf, pan wnaeth dorf o 5,455 creu hanes.

Mae CBDC wedi gosod targed o 10,000 o bobl i fynychu’r gêm yn erbyn Slofenia ar nos Fawrth 6ed o Fedi, a bydd cefnogaeth Y Wâl Goch yn chwarae rhan enfawr wrth i Gymru ceisio creu hanes.

Mae clybiau ac ysgolion ledled Cymru wedi cymryd mantais o gynnig archebu tocynnau fel grŵp trwy’r CBDC, gyda phrisiau gostwng ar gael am £2 i blant a 6 i oedolion. Mae’r cynnig i archebu fel grŵp ar gael tan ddydd Mercher 24ain o Awst trwy’r ffurflen yma.

“Rwy’n hynod o gyffrous fydd Y Wal Goch yn dod yn ei rhifau ac yn ein cefnogi ni, trwy greu sŵn yn y stadiwm a chreu hanes unwaith eto yn yr ymgyrch hon. Mae’r gefnogaeth yn meddwl y byd i ni fel chwaraewyr, diolch. Mae gêm y merched wedi gweld twf enfawr yn ddiweddar, yn enwedig efo’r Bencampwriaeth EUROs i’w weld ym mhob man, ac ni’n methu aros i weld effaith hynny ar ein gemau yma yng Nghymru. Rwy’n gobeithio bydd y gêm yn erbyn Slofenia yn noswaith hanesyddol i bêl-droed Cymru.”

Sophie Ingle

Fydd y gêm yn erbyn Slofenia yn chwarae rhan enfawr yn daith Cymru i gyrraedd gemau ail-gyfle Cwpan y Byd Merched FIFA am y tro gyntaf. Bydd carfan Gemma Grainger yn gobeithio creu hanes, gyda phedwar pwynt o’r ddwy gêm olaf yn erbyn Groeg (i ffwrdd o adre, dydd Gwener 2il o Fedi) a Slofenia (Stadiwm Dinas Caerdydd, dydd Mawrth 6ed o Fedi), yn sicrhau lle Cymru yn y gemau ail-gyfle.

Gall cefnogwyr prynu tocynnau ar https://faw.cymru/tickets, £8 i oedolion a £4 i blant.

Learn more from FA Wales

Sign up to receive all things FAW, from team news, tickets, domestic, grassroots, to exclusive offers and prize draws.

We respect your privacy and are committed to protecting your personal data – view our privacy policy by clicking here.