Looking for Cymru v Denmark tickets?

Cymru. Pêl-Droed. Creadigrwydd.

Heddiw (3 Mai), mae Cymdeithas Bêl-droed Cymru (CBDC) a Chyngor Celfyddydau Cymru yn cyhoeddi parhad Gŵyl Cymru. Y nod yw rhoi pêl-droed a chreadigrwydd wrth galon ein cymunedau, a bod chwaraeon a’r celfyddydau yn dod yn llwyfan i arddangos y gorau o Gymru, boed hynny ar y cae rhyngwladol, neu ar lawr gwlad. 

Bydd rhaglen o ddigwyddiadau creadigol ar draws Cymru dros yr haf yn adeiladu ar lwyddiant Gŵyl Cymru llynedd – dathliad creadigol ar y cyd rhwng CBDC a Chyngor Celfyddydau Cymru. Roedd Gŵyl Cymru yn un o’r llu o fentrau gafodd eu cefnogi gan Gronfa Cefnogi Partneriaid Llywodraeth Cymru, gyda’r nod o ddathlu taith tîm dynion Cymru yng Nghwpan y Byd FIFA a sicrhau gwaddol yng Nghymru. 

Eleni, bydd Gŵyl Cymru yn teithio i rhai o brif wyliau Cymru. O’r Eisteddfod Genedlaethol i’r Sioe Fawr, o’r Sesiwn Fawr i Tafwyl – bydd pêl-droed a’r celfyddydau yn cael eu dathlu trwy gyfres o gigs, barddoniaeth, sesiynau comedi, theatr a sgyrsiau. 

Bydd sesiynau o fyd pêl-droed a’r celfyddydau, gan gynnwys y cerddor Dafydd Iwan, yr awdur Darren Chetty, y cerddor Ani Glass, perfformwyr o’r Welsh Ballroom Community a Bardd Cenedlaethol Cymru, Hanan Issa.

Megis dechrau mae’r bartneriaeth hirdymor hon rhwng CBDC a Chyngor Celfyddydau Cymru, gyda chynlluniau pellach ar y gweill i annog artistiaid a sefydliadau celfyddydol i gydweithio a chael eu hysbrydoli gan bêl-droed yng Nghymru. 

Nod Cymdeithas Bêl-droed Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru yw dathlu creadigrwydd ac amrywiaeth y Wal Goch a rhannu ein celfyddydau a’n diwylliant hefo’r byd. 

Meddai Noel Mooney, Prif Weithredwr Cymdeithas Bêl-droed Cymru: “Bydd taith Gŵyl Cymru yn enghraifft wych o’r gwaddol sydd wedi’i greu gan daith hanesyddol Cymru yng Nghwpan y Byd FIFA 2022. 

Rwy’n hynod falch bod CBDC yn parhau gyda’r bartneriaeth werthfawr hon gyda Chyngor Celfyddydau Cymru. Gyda’n gilydd byddwn yn defnyddio pŵer pêl-droed i amlygu’r dalent anhygoel sydd gennym ledled Cymru trwy ddigwyddiadau llai o fewn ein gwyliau cenedlaethol poblogaidd, sy’n arddangos ein gwlad a’n diwylliant ar eu gorau.” 

Meddai Dafydd Rhys, Prif Weithredwr Cyngor Celfyddydau Cymru: “Rwy’n falch iawn bod Cyngor Celfyddydau Cymru yn gallu parhau â’r bartneriaeth gyffrous hon gyda Chymdeithas Bêl-droed Cymru. Fel sefydliadau, rydym yn rhannu gwerthoedd cyffredin o gynnwys pawb a dathlu ein hieithoedd a’n cymunedau. 

Roedd y cyfle i gydweithio llynedd o dan faner Gŵyl Cymru yn fodd i ni gyflwyno cynulleidfaoedd newydd i gelfyddyd, diwylliant ac iaith Cymru. Mae gwneud y celfyddydau’n berthnasol i fywydau bob dydd pobl Cymru yn ganolog i’n cenhadaeth, a bydd ein partneriaeth â’r Gymdeithas Bêl-droed yn ein galluogi i ledaenu ein cariad at gelfyddydau a phêl-droed.” 

Meddai’r cerddor, Ani Glass: “Mae cerddoriaeth a chelf wastad wedi bod yn ganolog i’r profiad pêl-droed, o’r canu ar y cae i’r baneri, maen nhw i gyd yn plethu. Yr ymdeimlad hwn o gymuned a chyfeillgarwch y mae diwylliant pêl-droed yn ei greu sy’n fy nhynnu ymhellach i fyd y gêm brydferth hon. Felly mae’n gyffrous iawn bod Cymdeithas Bêl-droed Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru yn parhau i gydweithio, dwi methu aros i fod yn rhan o ddigwyddiadau Gŵyl Cymru’r haf yma.” 

Meddai’r awdur, Darren Chetty: “Mae’n wych gweld CBDC a Chyngor Celfyddydau Cymru yn parhau â’r berthynas lwyddiannus dan faner Gŵyl Cymru – mae celfyddydau Cymreig a phêl-droed Cymreig yn elfennau hanfodol o ddiwylliant amrywiol Cymru ac mae’n dod â phobl ynghyd.”