Tâl Cyfartal Wedi’i Gytuno Rhwng CBDC a Thimau Cenedlaethol Dynion a Menywod Cymru

Mae Cymdeithas Bêl-Droed Cymru yn falch i gyhoeddi cytundeb rhwng y timau cenedlaethol Dynion a Menywod i sicrhau tâl cyfartal. Mae’r cytundeb newydd mewn lle hyd at, ac yn cynnwys, yr ymgyrchoedd Cwpan y Byd FIFA 2026 a Chwpan y Byd Menywod FIFA 2027.

Yn ymateb i’r newyddion, mae timau Dynion a Menywod Cymru wedi rhyddhau datganiad:

“Mae ‘Gyda’n Gilydd, Yn Gryfach’ wedi bod yn mantra dros timau cenedlaethol Cymru i ni gyd, ar ac oddi ar y cae, wrth i ni anelu i roi Cymru ar ben y byd. Fel rhan o waith CBDC tuag at gyfartaledd, ni’n hynod falch i gyhoeddi gyda’n gilydd bod ein timau Dynion a Menywod wedi cytuno i strwythur tâl gyfartal ar gyfer gemau cenedlaethol yn y dyfodol. Ni’n obeithiol bydd hyn yn sicrhau bod sêr y dyfodol, bechgyn a merched, yn gweld bod cyfartaledd ar draws pêl-droed rhyngwladol Cymru, sydd yn rhan hynod bwysig o gymdeithas. Gyda’r cytundeb mewn lle, byddwn ni nawr yn edrych ymlaen at yr ymgyrchoedd i geisio cyrraedd pencampwriaethau UEFA EURO 2024 a 2025, wrth i ni edrych i sicrhau fwy o lwyddiant yn y dyfodol agos ar draws ein timau cenedlaethol.”

Mae’r cytundeb yn hynod bwysig oherwydd bydd o’n danfon neges bwysig i chwaraewyr y dyfodol bod pawb sydd yn cynrychioli Cymru ar y lefel uchaf yn gwisgo’r un crys ac yn cynrychioli’r un tîm yn gyfartal.

Yn ymateb i’r newyddion, roedd Prif Weithredwr CBDC Noel Mooney yn hynod falch: “Mae CBDC yn symudiad modern sydd yn edrych i’r dyfodol wrth i ni geisio tyfu yn ddyddiol. Mae’r cytundeb yma yn gam arall tuag at fod yn un o fudiadau chwaraeon gorau’r byd a hoffwn i ddiolch y timau Dynion a Menywod am gyd-weithio’n wych i sicrhau’r bod y cytundeb yn cael ei gwblhau.”

Ni fydd CBDC yn gwneud unrhyw sylwadau bellach ar y pwnc.

Learn more from FA Wales

Sign up to receive all things FAW, from team news, tickets, domestic, grassroots, to exclusive offers and prize draws.

We respect your privacy and are committed to protecting your personal data – view our privacy policy by clicking here.