Cymru 1 – 2 Yr Iseldiroedd

Wedi buddugolieth hanesyddol nos Sul i sicrhau bod Cymru yn cyrraedd Cwpan y Byd yn Qatar, Yr Iseldiroedd oedd gwrthwynebwyr Cymru nos Fercher yng Nghynghrair y Cenhedloedd. 

Saith newid oedd i dîm nos Sul Cymru gyda Brennan Johnson a Dylan Levitt yn eu plith. Ar y llaw arall, fe wnaeth Connor Roberts, Joe Rodon, Daniel James a Ben Davies i gyd ddychwelyd i’r un ar ddeg cychwynol tra bod Gareth Bale yn dechrau ar y fainc. 

Dechrau digon cyfartal oedd i’r gêm ond ar ôl tri munud, daeth cerdyn melyn cyntaf y gêm i Teze wrth atal Dan James rhag manteisio ar feddiant ymosodol Cymru. 

Wedi 5 munud o chwarae, daeth cyffyrddiad cyntaf arwyddocaol y gêm i Brennan Johnson, cyn cael ei dynnu i lawr yng nghanol y cae.

Daeth cyfle i’r Iseldiroedd ar ôl 7 munud o chwarae gyda’r ymosodwyr yn ymosod yng nghwrt cosbi Cymru, ond gwibio yn llydan heibio’r gôl wnaeth yr ergyd.

Cic gornel ar ôl cic gornel oedd hanes Cymru ar ôl y chwarter awr cyntaf o chwarae, gyda thair ohonyn nhw o fewn munudau i’w gilydd wrth i’r cefnwyr fanteisio ar y lle i ymosod ar yr esgyll.  

Gyda Mepham yn croesi’r bêl i fewn i gyfeiriad Norrington-Davies ar ôl 15 munud o chwarae, fe beniodd y chwaraewyr Sheffield United y bêl dros y trawst. 

Daeth cic rydd i Gymru ar ôl 24 munud o chwarae, a gan bod brenin y Bale ddim yn cychwyn, cyfle Harry Wilson oedd i ergydio o du allan y cwrt cosbi heddiw, ac fe wnaeth ei ergyd orfodi arbediad gan gôlgeidwad y gwrthwynebwyr.  

Wedi cyfnod o feddiant ymosodol i’r Iseldiroedd, fe wnaeth taclusrwydd yng nghanol y cae olygu bod y meddiant yn dychwelyd i Gymru, ond ar ôl 30 munud o chwarae, parhau yn ddi-sgor oedd hi. 

Wedi cic gornel aflwyddianus i’r Iseldiroedd ar ôl 38 munud o chwarae, daeth cyfle arall iddyn nhw funud yn ddiweddarach gan orfodi tacl gan un o arwyr gêm nos Sul, Ben Davies. 

Wrth i ddiwedd y hanner cyntaf nesáu a Chymru ychydig yn fwy esgeulus ar y bêl, Yr Iseldiroedd oedd yn fwy ymosodol gan olygu diwedd mwy amddiffynol i dîm Rob Page ar ôl 45 munud.  

Daeth un cyfle olaf i’r gwrthwynebwyr ar ddiwedd y hanner gyda Gakpo yn ergydio’n agos cyn i Mepham gefnu ar y bêl a’i gorfodi hi heibio’r gôl. 

Daeth Adam Davies ymlaen i eilyddio Danny Ward ar ddechrau’r ail hanner. 

Roedd cic rydd i’r Iseldiroedd ar ôl 48 munud yn eithaf agos i fan ergydio Harry Wilson i Gymru yn yr hanner cyntaf, ond heibio bostyn chwith y gôl aeth yr ergyd, a theg byddai dweud mai’r gwrthwynebwyr ddechreuodd yr ail hanner fwyaf ymosodol. 

Daeth cyfle euraidd yr Iseldiroedd wedi 49 munud gyda Koopmeiners yn manteisio ar feddiant amyneddgar y gwrthwynebwr cyn ergydio yn isel ychydig tu allan i’r cwrt cosbi a chyrraedd cefn y rhwyd. 

Cymru 0 – 1 Yr Isediroedd. 

Fe wnaeth Cymru ymateb yn gadarnhaol wrth i’r Iseldiroedd fynd un gôl ar y blaen gan roi fwy o bwysau ar y bêl a gorfodi’r gwrthwynebwyr yn ddyfnach i’w meddiant eu hunain. 

Daeth Rubin Colwill ymlaen i Joe Morrell ar ôl 58 munud o chwarae.  

Croesodd Harry Wilson y bêl i gyfeiriad Dan James wrth i Gymru barhau i ymosod, ond ni lwyddodd i fanteisio ar y cyfle ac roedd amddiffyn trefnus Yr Iseldiroedd yn golygu ei bod hi’n anodd i fynd heibio’r Wal Oren. 

Gwibiodd Dan James i lawr yr asgell ar ôl 66 munud o chwarae gan basio’r bêl i ganol y cae a chanfod Harry Wilson cyn i’r bêl ddychwelyd ato, ond dros y trawst aeth y bêl wrth i Gymru barhau i chwilio am y gôl i’w gwneud hi’n gyfartal. 

Roedd gan y gwthwynebwyr y cyfle i ddwblu eu mantais wedi 71 munud o chwarae gan orfodi arbediad gan Adam Davies.

Daeth dau eilydd ymlaen i Gymru wrth nesáu tuag at 80 munud, gyda Rabbi Matondo yn eilyddio Brennan Johnson, a Gareth Bale yn dod ymlaen ar gyfer Daniel James, ond hyd yma, Yr Iseldiroedd oedd yn parhau gyda mwyafrif y meddiant ar y bêl. 

Fe wnaeth croesiad Wilson i gyfeiliant y Wal Goch gael ei chlirio gan amddiffyn Yr Iseldiroedd wedi 88 munud o chwarae.

Ond ar ôl 92 munud o chwarae, daeth y cyfle i’w gwneud hi’n gyfartal i Gymru gyda chroesiad i fewn i’r bocs yn darganfod Norrington-Davies sy’n ei phenio hi i gefn y rhwyd.  

Cymru 1 – 1 Yr Iseldiroedd. 

Ond daeth creulondeb i Gymru ychydig o eiliadau wedyn gyda Weghorst yn ei phenio hi yng nghefn arall y rhwyd i’r gwrthwynebwyr. 

Cymru 1 – 2 Yr Iseldiroedd oedd hi ar ddiwedd y gêm. 

Troi’r sylw tuag at nos Sadwrn fydd tîm Rob Page yn ei wneud rwan, gan obeithio manteisio unwaith yn rhagor ar fantais gartref a chefnogaeth y Wal Goch wrth herio Gwlad Belg yn Stadiwm Dinas Caerdydd yng Nghynghrair y Cenhedloedd.

Learn more from FA Wales

Sign up to receive all things FAW, from team news, tickets, domestic, grassroots, to exclusive offers and prize draws.

We respect your privacy and are committed to protecting your personal data – view our privacy policy by clicking here.