Looking for Cymru v Denmark tickets?

Trafod y Dyfodol Gyda Gemma Grainger

Dechrau wythnos diwethaf cafodd Gemma Grainger a’i chyd staff gyfle i gynnal camp datblygu  yn Hensol cyn hedfan draw i Pinatar i ddechrau paratoi ar gyfer y gêm gyfeillgar yn erbyn Seland Newydd (18:00BST dydd Mawrth 28 o Fehefin).

Soniodd Grainger eu cyfle i gael peth amser i ffwrdd ar ôl y camp ym mis Ebrill gan ddweud  “Na cefais ddim gwyliau, fel y mwyafrif o’r chwaraewyr, ond roedd yn braf i gael peth amser i fy hun. Cawsom gyfle i gael 6 wythnos rhwng y camp, ac dydyn ni ddim fel rheol yn cael hynny oherwydd mae’r gemau rhyngwladol yn tueddu dod mor sydyn ar ddechrau’r tymor. Roedd hi’n gyfle effeithiol i allu adlewyrchu ar y camp ym mis Ebrill, a gallu cynllunio ac edrych ymlaen at y gemau ym mis Medi.”

Rhwng yr egwyl gafodd tîm dynion Cymru’r cyfle i wneud hanes a chyrraedd rowndiau terfynol Cwpan y Byd FIFA, ac roedd Grainger yn falch iawn o’r tîm.

“Roedd hi’n noson hollol anhygoel, a gallwn ddefnyddio hynny fel ysbrydoliaeth. I mi yn bersonol wnâi cymryd unrhyw gyfle i fod gyda Rob a’r tîm, ac roeddwn ni yna yn y gêm yn erbyn y Wrcrain. Rydym gyda staff sydd gweithio ar draws y timau ac roedd cael y cyfle i fod gyda’r garfan wedi fy ysbrydoli. Roedd yn hyfryd bod o gwmpas y chwaraewyr ar achlysur arbennig, yn amlwg roedd yn gêm anodd ar resymau oddi ar y cae, ond roedd y chwaraewyr wedi cadw i’r cynllun gêm a chreu hanes.”

Wrth edrych ymlaen i’r misoedd nesaf, wnaeth Grainger son am pwysigrwydd y dyfnder yn ei charfan hi, a faint mor agos yw’r chwaraewyr efo’i gilydd.

“Mae yno lot o drafodaeth eleni ynglŷn â’r gystadleuaeth Ewros Merched a’r tîm buddugol yw’r tîm sydd gyda’r mwyaf o ddyfnder.  Ni wedi cael y cyfle dros y camp mis hyn i weld nifer o wynebau, dros y sessiynau carfan datblygu a’r tîm gyntaf, ac mae hyn yn bwysig wrth i ni edrych I ddatblygu ar gyfer y dyfodol.”

Fydd rhai o’r chwaraewyr a oedd yn rhan o’r camp datblygu yn cynrychioli’r tîm D19 tymor nesaf, ac mae Grainger yn gobeithio bydd y merched yn elwa o’r profiad o ymarfer gyda rhai o wynebau mwyaf adnabyddus Cymru.

“Un o’r pethau rydym wedi neud dros y camp yw cael y rheolwyr o’r tîm D19 o gwmpas. Mae’n rhoi cyfle i’r hyfforddwyr gweld ein prosesau a hefyd i ni weld y perthynas rhwng y chwaraewyr a’r hyfforddwyr timau dan oedran. Roedd y diwrnodau cyn dod allan i Pinatar yn allweddol ar gyfer hynny, a gobeithio bydd hynny’n helpu’r chwaraewyr ifanc a’u hyfforddwyr i ddatblygu ymhellach dros y tymor nesaf”.