Ysgol Glantaf yn Archebu 400 o Docynnau Wrth i Gefnogwyr Cymru Cael ei Annog i Greu Hanes

Bydd carfan Gemma Grainger yn gobeithio creu hanes ar nos Fawrth 6ed o Fedi wrth i Gymru wynebu Slofenia yn Stadiwm Dinas Caerdydd ar gyfer lle yng ngemau ail-gyfle Cwpan y Byd Merched FIFA 2023.

Yn ogystal â chyrraedd y gemau ail-gyfle am y tro gyntaf yn hanes y garfan, fe fydd Grainger a’r chwaraewyr yn gobeithio creu hanes oddi ar y cae, trwy gael y dorf fwyaf am gêm merched rhyngwladol yng Nghymru yn cefnogi’r tîm ar y nôs. Gyda’r record yn sefyll ar 5,400, mae’r nod uchelgeisiol o gael torf o 10,000 o bobl wedi cael ei osod i helpu’r chwaraewyr i greu hanes.

Gyda phrisiau o £2 i blant ar gael trwy archebu fel grŵp, mae ysgolion ledled y wlad yn cael ei hybu i ddod i Gaerdydd ac i fod yn rhan o’r Wal Goch ar noson arbennig yn hanes pêl-droed Cymru. Mae’r cyn-chwaraewr Cymru ac athrawes chwaraeon Gwennan Harries wedi gosod esiampl, efo Ysgol Glantaf yn archebu dros 400 o docynnau er mwyn i blant o flwyddyn 7 a 12 i ddod i’r gêm fel rhan o’u weithgareddau diwrnod gyntaf yn yr ysgol.

Oes rydych yn rhan o ysgol a hoffech chi ddod i’r gêm, gallwch chi archebu tocynnau trwy’r ffurflen archebu fel grŵp (PDF a DOC), gyda thocynnau ar gael am £2 i blant a £6 am oedolion.

“Mae’r buzz o amgylch pêl-droed Cymru yn anhygoel ar y funud, yn enwedig y cysylltiadau gyda’r iaith Cymraeg, felly ni’n gyffrous iawn bod ni’n medru cael nifer fawr o’n ddisgyblion i ddod i’r gêm ac i fod yn rhan o’r Wal Goch. Bydd o’n brofiad gwych i fechgyn a merched o’r ysgol i wneud ffrindiau newydd fel rhan o’i diwrnod gyntaf yn Ysgol Glantaf. Mae’r nifer o ferched sydd yn chwarae pêl-droed yn yr ysgol yn tyfu o flwyddyn i flwyddyn a gobeithio bydd y nos yn Stadiwm Dinas Caerdydd yn helpu i ni gymryd y twf hynny i’r lefel nesaf.”

Gwennan Harries

Learn more from FA Wales

Sign up to receive all things FAW, from team news, tickets, domestic, grassroots, to exclusive offers and prize draws.

We respect your privacy and are committed to protecting your personal data – view our privacy policy by clicking here.