Cyhoeddiad strategaeth newydd am y JD Cymru Premier

Mewn moment hanesyddol ar gyfer y prif gynghrair pêl-droed domestig dynion yng Nghymru, mae Cymdeithas Bêl-droed Cymru (CBDC) wedi cyflwyno strategaeth uchelgeisiol gyda’r nod o wella’r JD Cymru Premier ar y cae ac oddi ar y cae.

Mae’r strategaeth yn cwmpasu amrywiaeth o fentrau wedi’u cynllunio i wella cystadleuaeth y gynghrair, gweinyddiaeth, gwelededd brand, ymgysylltu â’r gymuned, a hyfywedd masnachol.

Mae strategaeth y JD Cymru Premier yn seiliedig ar sawl piler allweddol, gyda pob un yn canolbwyntio ar ddatblygu gwahanol agweddau ar y gynghrair:

Fformat Cystadleuol Cyffrous

Bydd y tymor 2026/27 yn foment pwysig gyda lansiad fformat newydd y Cymru Premier. Bydd manylion y strwythur newydd i’r gynghrair yn cael eu cyhoeddi ym mis Medi 2024, gan grynhoi’r trosiad cyffrous i bêl-droed nos Wener, gan gynnig profiad gemau bywiog i gefnogwyr.

Cryfhau Gweinyddiaeth y Gynghrair

Mae CBDC yn ymrwymedig i wella gweinyddiaeth y gynghrair, gan gynnwys datblygiad gweithlu a llywodraethu. Mae hyn yn cynnwys recriwtio Rheolwr Datblygiad Clwb Elit ymrwymedig ac yn buddsoddi mewn creu cynnwys i wella effeithlonrwydd gweithrediadol.

Gweinyddiaeth Gwladwriaethu Clwb Proffesiynol

Bydd dros €1 miliwn yn cael ei fuddsoddi i wella safonau gweinyddol clybiau y Cymru Premier. Mae hyn yn cynnwys darparu grantiau ar gyfer rolau gweithrediadol, cynorthwyo gyda strwythurau cyfreithiol, a chyflwyno rhaglenni hyfforddiant newydd i dyfu datblygiad clybiau.

Adeiladu Ymwybyddiaeth o’r Brand

Bydd buddsoddiad sylweddol o €1 miliwn yn cael ei gyfeirio at gryfhau proffil a brand y Cymru Premier o fewn Gymru ac yn rhyngwladol. Bydd hyn yn cynnwys diffinio gweledigaeth brand newydd, ehangu cynnwys digidol, a chefnogi clybiau i wella eu brandiau unigol.

Ymgysylltu â’r Cymunedau

Mae ymgysylltu â’r gymuned wrth wraidd y strategaeth, gyda phob clwb wedi’u tasglu i ddatblygu rhaglenni cymunedol strategol. Yn ogystal, bydd byrddau cefnogwyr yn cael eu sefydlu i gasglu adborth gan y cefnogwyr, gan feithrin cysylltiad dwfn rhwng clybiau a’u cymunedau lleol.

Cryfhau’r Cynnyrch ar y Cae

Bydd buddsoddiad sylweddol o €860,000 yn cael ei fuddsoddi i ddatblygu’r cynnyrch ar y cae, gan gynnwys cytundebau proffesiynol i chwaraewyr, adolygiad o’r system fenthyg, mwy o amser cyswllt gyda chwaraewyr, cyflwyno ‘VAR Light’, a rhaglenni cymorth gwell ar gyfer clybiau mewn cystadlaethau Ewropeaidd.

Datblygu Cyfleusterau

Bydd €1 miliwn yn cael ei neilltuo i wella cyfleusterau clybiau, gan canolbwyntio ar wella profiadau gemau a safon stadia.

Cryfhau Portffolio Masnachol

Bydd ymdrechion i hybu partneriaethau masnachol a ffrydiau ariannol yn flaenoriaeth, gyda’r nod o sicrhau prynu ganolog a chynyddu incwm darlledu.

Drwy fuddsoddi mewn seilwaith, ymgysylltu â’r gymuned, a datblygu brand, y nod yw i dyfu’r Cymru premier i fod yn gynghrair llwyddiannus yn lleol ac sydd yn cystadlu’n fyd-eang.

Gallwch weld rhagor o fanylion ar y strategaeth drwy glicio yma.

Gwyliwch gyflwyniad Lansiad Strategaeth y JD Cymru Premier i glybiau drwy glicio yma.

Learn more from FA Wales

Sign up to receive all things FAW, from team news, tickets, domestic, grassroots, to exclusive offers and prize draws.

We respect your privacy and are committed to protecting your personal data – view our privacy policy by clicking here.