Fy Stori Cymru…

Dyma gam nesaf yn ein Stori Cymru. Ein taith i gyrraedd ein Ewros cyntaf yn 2025. Ond ni fyddai ein stori yn gyflawn heb stori chi. Rydych chi wrth wraidd ein stori. Rydym yn chwarae i chi. Rydych chi wedi ein gwylio. Wedi teithio gyda ni. Wedi annog ni.

Mae gan bawb Stori Cymru. Stori lle dechreuodd popeth. Stori sy’n gwneud i chi wenu. Stori o adeg pan wnaethoch chi ffrindiau newydd. Stori am wylio neu chwarae pêl-droed am y tro cyntaf. Stori am wylio eich gêm gyntaf Cymru.

Gyda’n gilydd, gadewch i ni barhau i fod yn rhan o straeon ein gilydd. Ac ysbrydoli eraill i ysgrifennu stori eu hun. Maen nhw’n dod â ni at ein gilydd. Fy Stori Cymru…

Mae angen EICH help i adrodd ein Stori Cymru ac annog cefnogwyr i anfon eu Stori Cymru aton ni. Rydym eisiau gweld eich hoff foment, lluniau ac atgofion o dîm cenedlaethol menywod Cymru!

Anfonwch eich stori aton ni ar Twitter, Facebook ac Instagram gan ddefnyddio’r hashnod #MyCymruStori gyda’r cyfle i ennill Crys Dîm Menywod Cymru wedi’i llofnodi!

Edrychwch ar rai o’ch straeon hyd yn hyn:

Learn more from FA Wales

Sign up to receive all things FAW, from team news, tickets, domestic, grassroots, to exclusive offers and prize draws.

We respect your privacy and are committed to protecting your personal data – view our privacy policy by clicking here.