Chris Gunter i Ymuno â CBDC Fel Hyfforddwr Datblygu Tîm Cenedlaethol

Wales’ Coach Chris Gunter during a training session at the vale resort ahead of the Group D UEFA Euro Championship Qualifying fixture vs Croatia on the 25th of March, Stadion Poljud, Split

Mae CBDC yn falch iawn o gadarnhau y bydd Chris Gunter yn ymuno efo tîm hyfforddi Cymru fel Hyfforddwr Datblygu Tîm Cenedlaethol yn dilyn ei ymddeoliad o chwarae ar ddiwedd y tymor hwn.

Bydd y rôl rhan-amser yn darparu cefnogaeth i’n chwaraewyr ifanc wrth iddynt drosglwyddo i bêl-droed garfan uwch a bydd hefyd yn cefnogi gwaith CBDC i sicrhau talent ar lwybr y Tîm Cenedlaethol.

Mae Gunter wedi cyhoeddi ei fod yn ymddeol o bêl-droed proffesiynol ac yn dweud ei fod yn edrych ymlaen at y rôl newydd.

“Rwy’n teimlo’n hynod o ffodus a bendithiol fy mod wedi mwynhau uchafbwyntiau ac isafbwyntiau dros y 17/18 mlynedd diwethaf. Mae’r dros 700 o gemau wedi dod â llawer o heriau a chyfleoedd a thrwy’r cyfan rydw i wastad wedi rhoi fy mhopeth.

“Ni fyddai wedi bod yn bosib heb gefnogaeth fy nheulu o’r eiliad y dechreuais chwarae pêl-droed. Maen nhw wedi dilyn a chefnogi fy nhaith bob cam o’r ffordd.

“Fodd bynnag, rwy’n teimlo’n barod ac yn gyffrous ar gyfer pennod nesaf fy ngyrfa. Rydw i’n hynod o ddiolchgar i CBDC, a Robert Page yn enwedig. Ar ôl cwblhau fy mathodynnau hyfforddi, byddaf yn dechrau fy rôl newydd o’r haf. Mae’n gyfle cyffrous i weithio ochr yn ochr â Rob, a’r staff.”

Wrth siarad am y penodiad, dywedodd Prif Swyddog Pêl-droed CBDC, Dr. David Adams:

“Rydym yn falch iawn o groesawu Chris i’n tîm technegol fel hyfforddwr datblygu, bydd ei brofiadau yn ychwanegu gwerth enfawr i’n chwaraewyr ifanc sy’n trosglwyddo i Uwch Garfan ein Dynion.”

Bydd tîm Rob Page yn parhau â thaith ragbrofol EURO 2024 fis nesaf yn erbyn Armenia a Thwrci. Mae tocynnau ar gyfer y gêm Armenia ar ddydd Gwener 16 Mehefin yn stadiwm Dinas Caerdydd ar gael nawr ar gyfer aelodau’r Wal Goch a byddant yn mynd ar werth cyffredinol ar ddydd Mawrth 9 Mai ar wefan tocynnau CBDC.

GÊM RAGBROFOL UEFA EURO 2024

Cymru v Armenia

  • 19:45 Dydd Iau 4 o Fai
  • Stadiwm Dinas Caerdydd
  • Tocynnau ar gael yma

Learn more from FA Wales

Sign up to receive all things FAW, from team news, tickets, domestic, grassroots, to exclusive offers and prize draws.

We respect your privacy and are committed to protecting your personal data – view our privacy policy by clicking here.