Llwyddiant Cwpan y Byd yn Arwain at Ragor o Fuddsoddiad Mewn Cyfleusterau Llawr Gwlad

Creu cenedl bêl-droed flaenllaw yw gweledigaeth CBDC, lle mae’r gêm yn gynhwysol, yn hygyrch ac yn llwyddiannus – o bêl-droed yn y parc i lwyfan y byd – Cymru leol, fyd-eang.

Mae Tîm Cenedlaethol y Dynion wedi gosod Cymru ar y llwyfan byd-eang hwnnw drwy gymhwyso ar gyfer Cwpan y Byd FIFA 2022 yn Qatar. Mae’n hanfodol bwysig bod y llwyddiant yma’n cael ei deimlo ar lefel leol, ac mae Cymdeithas Bêl-droed Cymru’n hynod falch o gyhoeddi y bydd yr holl elw a ragwelir o wobr ariannol FIFA – £4 miliwn – yn cael ei fuddsoddi’n uniongyrchol mewn cyfleusterau llawr gwlad ledled Cymru fel canlyniad uniongyrchol i gymhwyso ar gyfer Cwpan y Byd.

Wrth gyhoeddi’r cyllid newydd yma, meddai Prif Weithredwr CBDC, Noel Mooney: “Wrth i ni anelu at greu cenedl bêl-droed flaenllaw, mae’n hanfodol bwysig bod CBDC a’i phartneriaid cyllido yn camu i’r adwy ac yn manteisio’n llawn ar y cyfle mae cymhwyso ar gyfer Cwpan y Byd yn ei gynnig i ni. Mae cyfleusterau pêl-droed llawr gwlad ledled Cymru yn arbennig o wael, a’n prif amcan strategol yw taclo hyn nawr.

“Rydyn ni eisiau adeiladu clybiau llawr gwlad ledled Cymru sy’n gweithredu fel gofodau llesiant i’r gymuned, a gyrru mudiad pêl-droed Cymru yn ei flaen drwy iechyd, diwylliant, cerddoriaeth, iaith, cynaliadwyedd, cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant. Allwn ni ddim gwneud hyn heb gymorth sylweddol gan Lywodraeth Cymru, Awdurdodau Lleol, a’r Adran dros Dechnoleg Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon, ond heddiw rydyn ni’n dangos ein hymrwymiad llwyr i daclo’r problemau cronig yng nghyfleusterau pêl-droed llawr gwlad Cymru er mwyn galluogi merched a bechgyn i chwarae pêl-droed mewn amodau addas.”

Ychwanegodd Gareth Bale, Capten Cymru: “Rydyn ni mor falch bod cymhwyso ar gyfer rowndiau terfynol Cwpan y Byd hefyd yn golygu y bydd clybiau llawr gwlad ledled Cymru hefyd yn elwa, wrth i CBDC gefnogi datblygiad cyfleusterau ysbrydoledig sy’n addas at y pwrpas.”

Meddai Llywydd CBDC, Steve Williams: “Mae ganddon ni un cyfle mewn cenhedlaeth i wella iechyd a llesiant y genedl, ar y cae ac oddi arno, drwy ddod at ein gilydd gyda’n haelodau a’n rhanddeiliaid i hyrwyddo, datblygu a gofalu am y bobl a fydd eisiau cymryd rhan mewn chwaraeon o ganlyniad uniongyrchol i Gymru’n chwarae yn ei chystadleuaeth Cwpan y Byd gyntaf ers 1958.

“Mae gwella ein cyfleusterau llawr gwlad yn hanfodol ar gyfer hyn, fel bod modd i bêl-droed a champau eraill barhau i fod yn llwyddiannus yn y dyfodol. Dydyn ni ddim eisiau aros 64 mlynedd arall cyn i Gymru ymddangos yng Nghwpan y Byd eto.”

Ym mis Mai, cyhoeddodd CBDC gam cyntaf rhaglen Cronfa Cyfleusterau Llawr Gwlad, gyda gwaith gwerth £3.2 miliwn yn dechrau ar 47 prosiect ledled y wlad.

Datblygwyd y Gronfa Cyfleusterau Llawr Gwlad gan CBDC a buddsoddwyr randdeiliaid eraill, gan gynnwys Llywodraeth Cymru, Llywodraeth y Deyrnas Unedig, Chwaraeon Cymru, UEFA a FIFA.

Dros yr haf ac ar ddechrau’r hydref, bydd CBDC yn cyhoeddi’r rowndiau nesaf o gyllid ar gyfer pêl-droed llawr gwlad, a bydd yn egluro sut gall sefydliadau wneud cais.

Learn more from FA Wales

Sign up to receive all things FAW, from team news, tickets, domestic, grassroots, to exclusive offers and prize draws.

We respect your privacy and are committed to protecting your personal data – view our privacy policy by clicking here.