CBDC yn lansio Academi Dyfarnwyr Adran Leagues

Cyn gêm gyntaf dyfarnwr Cymreig, Cheryl Foster, yng Nghwpan y Byd ar ddydd Llun 24 Gorffennaf, lansiodd Cymdeithas Bêl-droed Cymru ei hacademi dyfarnwyr i fenywod a merched.

Gyda chyllid gan FIFA, mae Academi Dyfarnwyr yr Adran Leagues yn rhaglen wedi’i thargedu a fydd yn recriwtio a datblygu dyfarnwyr i wasanaethu’r gêm merched yn effeithiol gyda swyddogion. Bydd cynghrair Adran Dan 19 yn cael ei defnyddio fel llwyfan datblygu ar gyfer dyfarnwyr yn ogystal â chwaraewyr.

Mae dros 100 o fenywod a merched wedi cofrestru ar gyfer y gweithdai hyd yn hyn. Gyda dim ond 50 o ddyfarnwyr benywaidd yng Nghymru gyfan, mae’n amlygu pwysigrwydd cael rhaglenni pwrpasol i annog mwy o ddyfarnwyr benywaidd i’r gêm.

Mae’n allweddol bod modelau rôl weladwy yn dyfarnu ar lwyfan y byd. Gellir gweld hyn trwy’r ymateb cadarnhaol i lansiad Academi Referee yr Adran Leagues yn dilyn ymddangosiad cyntaf Cheryl Foster yng Nghwpan y Byd.

Mae llwyddiant dyfarnwyr benywaidd Cymru yn parhau i dyfu gyda Foster yn cael ei phenodi ei hail gêm Cwpan y Byd ddydd Sadwrn 29 Gorffennaf. Bydd Foster yn ôl ar y cae yng Nghwpan y Byd ddydd Sadwrn 5 Awst ar gyfer gêm Rownd 16 rhwng y Swistir a Sbaen.

Roedd Ceri Williams hefyd yn gweinyddu dros y penwythnos wrth iddi gael ei phenodi’n Ddyfarnwr Cynorthwyol ar gyfer Rownd Terfynol Ewro Dan 19 UEFA ar ddydd Sul 30 Gorffennaf.

Wrth siarad am yr Academi Dyfarnwyr Adran Leagues, dywedodd Williams: “Y peth pwysig gyda rhywbeth fel hyn yw ein bod ni’n ceisio tyfu’r cynghreiriau a gêm y merched ac rydyn ni eisiau dyfarnwyr eisiau dyfarnu pêl-droed merched.

“Mae’r profiad y mae menywod yn ei gael a’r heriau maen nhw’n eu cael gyda’u ffitrwydd yn hollol wahanol i ddynion. Mae popeth mewn dyfarnu wedi’i deilwra i ddynion ond nid yw hynny’n gweithio i fenywod. Rydym eisiau creu amgylchedd lle mae menywod a merched yn teimlo eu bod yn cael eu cefnogi ac yn cael yr hyfforddiant sydd ei angen arnynt.”

Dywedodd Pennaeth Pêl-droed Merched a Menywod CBDC, Lowri Roberts: “Mae merched yn cyfrif am 14% o gyfanswm y cyfranogiad yng Nghymru, 10% o’r hyfforddwyr yng Nghymru ond dim ond 5% o ddyfarnwyr. Mae hyn wedi ein harwain i ddatblygu’r academi i gynyddu y nifer o ddyfarnwyr benywaidd.

“Bydd y rhaglen fentora a hyfforddiant yn cael ei hadeiladu o amgylch anghenion ein dyfarnwyr. Er mwyn proffesiynoli ein Adran Leagues, mae angen i ni ddatblygu pob maes o’r gêm a gobeithiwn y bydd y rhaglen hon yn dod o hyd i’r Cheryl Foster a Charlotte Carpenter nesaf.”

Ewch yma i gael rhagor o wybodaeth am Academi Dyfarnwyr Cynghreiriau’r Adran.

Learn more from FA Wales

Sign up to receive all things FAW, from team news, tickets, domestic, grassroots, to exclusive offers and prize draws.

We respect your privacy and are committed to protecting your personal data – view our privacy policy by clicking here.