Cymrodoriaeth er Anrhydedd wedi ei chyflwyno i Ian Gwyn Hughes

Mae Pennaeth Cysylltiadau Cyhoeddus Cymdeithas Bêl-droed Cymru, Ian Gwyn Hughes, wedi derbyn Cymrodoriaeth er Anrhydedd Prifysgol Aberystwyth a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Mae Ian Gwyn Hughes wedi cael ei anrhydeddu am oruchwylio sawl eiliad allweddol ym mhêl-droed cenedlaethol Cymru, ar ôl arwain cyfathrebiadau CBDC yn UEFA EURO 2016, UEFA EURO 2020 a Chwpan y Byd FIFA 2022. Mae hefyd wedi cael ei gydnabod am ei ymdrechion i wneud y Gymraeg yn rhan ganolog o waith CBDC ac am roi llwyfan rhyngwladol i’r iaith Gymraeg a’i diwylliant. Mae hefyd wedi bod yn flaengar wrth hyrwyddo pêl-droed mewn cymunedau lleol ar draws y wlad.

Daw Ian Gwyn Hughes yn wreiddiol o Fae Colwyn a chafodd ei addysg yn Ysgol Uwchradd Eirias, Bae Colwyn ac Ysgol Glan Clwyd, Llanelwy. Aeth ymlaen i astudio Hanes a Gwleidyddiaeth Ryngwladol yn Aberystwyth.

Ym 1982, dechreuodd ei yrfa ddarlledu yn gweithio i radio CBC (Cardiff Broadcasting Company). Erbyn diwedd y flwyddyn roedd wedi dechrau gweithio fel cyflwynydd a sylwebydd i Adran Chwaraeon BBC Cymru/Wales, a thros y tri degawd nesaf bu’n gweithio i’r BBC fel gohebydd pêl-droed, golygydd pêl-droed, ac fel sylwebydd ar Match of the Day. Ymunodd â CBDC yn 2011.

Dywedodd Steve Thomas, Cyfarwyddwr Cyfathrebu a Materion Cyhoeddus Prifysgol Aberystwyth: “I gefnogwyr pêl-droed, mae’r enw Ian Gwyn Hughes yn gyfarwydd iawn. Am flynyddoedd lawer, ef oedd llais pêl-droed rhyngwladol yng Nghymru. Ers 2011, mae wedi arwain cyfathrebu Cymdeithas Bêl-droed Cymru, lle gellir crynhoi ei waith gan y llinell a fabwysiadwyd ac sydd bellach yn gyfarwydd – Gyda’n Gilydd yn Gryfach.

“Does dim dwywaith fod gweledigaeth Ian, sef dod â phawb at ei gilydd fel un carfan gref o gefnogwyr, a chreu cwlwm gwirioneddol rhwng y cyhoedd a’r chwaraewyr, wedi talu ar ei ganfed. Mae ei waith wedi bod yn rhan o stori lwyddiant ryfeddol i’r tîm cenedlaethol – i bêl-droed ac i’r genedl. Mae’n anrhydedd ac yn fraint cael cyflwyno Ian Gwyn Hughes yn Gymrawd Prifysgol Aberystwyth.”

Dywedodd Athro Dylan Jones, Dirprwy Is-Ganghellor Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant: “Rydym yn cydnabod ei ddylanwad pellgyrhaeddol ac eang oddi ar y maes ac am ei arweiniad digyffelyb ar newid diwylliannol ac ymgysylltiad cymunedol. A hyn trwy ei rôl fel Pennaeth Cysylltiadau Cyhoeddus Cymdeithas Bêl-droed Cymru.

“Fe allech chi ddweud iddo ddod â’r wal goch i ymwybyddiaeth y byd. Mae’n wal sy’n sefyll dros angerdd, balchder ac argyhoeddiad. Balchder cenedlaethol sy’n ymledu o’r stondinau a’r sgriniau i ysbrydoli pob un ohonom ni a’n tîm i gredu.”

Wrth dderbyn y wobr, dywedodd Ian Gwyn Hughes: “Rwyf wedi gweithio gyda phobl wych yn y byd darlledu yn y BBC ac fel pennaeth cyfathrebu yn y deng mlynedd diwethaf gyda Chymdeithas Bêl-droed Cymru. Ni feddyliais erioed y byddai gradd mewn Hanes a Gwleidyddiaeth Ryngwladol yn arwain at fod yn bennaeth cyfathrebu mewn dwy Bencampwriaeth Ewropeaidd a Chwpan y Byd. Mae’n fraint ac yn anrhydedd derbyn y cymrodoriaethau.”

Learn more from FA Wales

Sign up to receive all things FAW, from team news, tickets, domestic, grassroots, to exclusive offers and prize draws.

We respect your privacy and are committed to protecting your personal data – view our privacy policy by clicking here.