Dau gyn-chwaraewr rhyngwladol Cymru wedi’i derbyn i’r Orsedd

Mae’r cyn-chwaraewyr Cymru Laura McAllister a John Mahoney wedi cael ei dderbyn i’r Orsedd trwy anrhydedd, yn Eisteddfod Llŷn ac Eifionydd wythnos diwethaf.

Mae’r anrhydeddau hyn, a gyflwynir yn flynyddol, yn gyfle i roi clod i unigolion o bob rhan o’r wlad am eu cyfraniad arbennig i Gymru, ein hiaith a’u cymunedau lleol ar hyd a lled Cymru. Cafodd McAllister a Mahoney ei dderbyn i’r Urdd Derwydd – Y Wisg Las am eu gwasanaeth i’r genedl.

Fel cyn-gapten Cymru, cynrychiolodd McAllister ei wlad hi 24 o weithiau ac ers chwarae mae hi wedi gwneud cyfraniad amhrisiadwy wrth amlygu gêm y merched a’r menywod, hawliau LHDTC+, a chwaraeon paralympaidd. Eleni, fe’i hetholwyd i Bwyllgor Gweithredol UEFA fel Is-lywydd, y cynrychiolydd cyntaf o Gymru a’r bêldroedwraig gyntaf i gyflawni’r gamp.

Fe wnaeth Mahoney cynrychioli Cymru 51 o weithiau rhwng 1967-1983, ac yr oedd yn rhan o’r garfan wnaeth cyrraedd wyth olaf Pencampwriaeth Ewrop UEFA yn 1976. Ar ôl chwarae, fe wnaeth Mahoney rheoli CPD Dinas Bangor, Casnewydd a CPD Dref Caerfyrddin. Oddi ar y cae aeth ati i ddysgu Cymraeg, gan fynychu sesiynau lefel uwch ‘Siawns am Sgwrs’ yng ngorllewin Cymru.

Hoffai CBDC llongyfarch Laura McAllister a John Mahoney am gael ei dderbyn i’r Orsedd trwy anrhydedd.

Credit lluniau – Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Learn more from FA Wales

Sign up to receive all things FAW, from team news, tickets, domestic, grassroots, to exclusive offers and prize draws.

We respect your privacy and are committed to protecting your personal data – view our privacy policy by clicking here.