Gŵyl Cymru 2023: Y celfyddydau a phêl-droed ar daith

Mae ein gwyliau ymhlith y gorau yn y byd. Mae’r Eisteddfod, Gŵyl y Gelli, y Dyn Gwyrdd, ac eraill, yn gartref dros-dro bob haf i’r rhai sy’n caru cerddoriaeth a’r celfyddydau. 

Yn 2023, fe gyflwynwyd amrywiaeth o ddigwyddiadau celfyddydol a phêl-droed ar draws nifer o’r uchafbwyntiau diwylliannol hyn gan Gymdeithas Bêl-droed Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru dan faner Gŵyl Cymru. 

Fe ddechreuodd y tymor yng ngŵyl lenyddol y Gelli lle bu rhai o awduron amlycaf ein gwlad yn trafod gwaddol diwylliannol Cymru fel cenedl bêl-droed. 

Yr awdur Darren Chetty oedd yn arwain sgwrs y Gelli. Yn hwyrach yn yr haf roedd yn ôl yn Gŵyl Cymru yn trafod ei gyfres ar gyfer Red Wall+, ‘The Dragon On My Shirt’, sy’n dathlu’r pêl-droedwyr Du sydd wedi cynrychioli Cymru. Roedd dangosiad cyntaf y gyfres yng Nghaerdydd a dangosiad arbennig yng ngŵyl y Dyn Gwyrdd yn rai o uchafbwyntiau’r haf a daeth arwr Cymru a Wolves, George Berry, yn un o sêr y sgrin fawr.

Dywedodd Chetty: “Mae’n anarferol rhoi pêl-droed a’r celfyddydau gyda’i gilydd ond os edrychwch chi ar yr hyn sy’n digwydd yng Nghymru, dwi’n meddwl ei fod yn digwydd yn fwy nag y mae mewn llawer o lefydd eraill.”

Roedd selogion y Wal Goch, Ani Glass, Yws Gwynedd a Dafydd Iwan ymysg perfformwyr cerddorol Gŵyl Cymru gyda llawer mwy yn diddanu yn FOCUS Wales, Eisteddfod yr Urdd, Tafwyl a Sesiwn Fawr Dolgellau.

Un o uchafbwyntiau Pride Cymru oedd Welsh Ballroom Community a’u gwisgoedd eiconig. Roedd eu cyfuniad beiddgar o ddawns a dillad retro Cymru yn atseinio dyddiau chwarae Toshack, Yorath a Flynn, wrth dangos ymrwymiad CBDC i gynhwysiant a hawliau ein cefnogwyr a chymunedau LGBTQIA+. Ymunodd Neville Southall, llysgennad CBDC, mewn undod, ac fe aeth hefyd i Sioe Frenhinol Cymru i drafod materion iechyd meddwl a phwysigrwydd siarad, gyda’r cyflwynydd teledu Sean Fletcher.

Mae Gŵyl Cymru yn ymfalchïo yn ein diwylliant dwyieithog. Dathlwyd llwyddiannau Joe Ledley a phrif weithredwr CBDC Noel Mooney fel siaradwyr Cymraeg newydd yn Tafwyl, a chafwyd amrywiaeth eang o ddigwyddiadau Cymraeg yn Eisteddfod Genedlaethol Llŷn ac Eifionydd – o gerddoriaeth a chomedi i sgyrsiau gyda chynllunydd yr het fwced enwog, Tim Williams o Spirit o 58, a seren ‘Welcome to Wrexham’ Spencer Harris. Bu Rob Page yn siarad yn Eisteddfod yr Urdd Llanymddyfri ac yna yn nhafarn gymunedol Yr Eagles yn Llanuwchllyn ym mis Medi – gyda Gwyneth Glyn a Twm Morys yn diddanu’r dorf i orffen noson hwyliog. 

Daeth Gŵyl Cymru 2023 i ben yn yr hydref yng ngŵyl y Wal Goch yng Nghaerdydd a Wrecsam lle bu celfyddydau gweledol, comedi a thrafodaethau diwylliannol cyn buddugoliaeth tîm dynion Cymru dros Croatia. Cyfuniad perffaith o gelfyddyd, diwylliant a phêl-droed – dyna hanfod Gŵyl Cymru.

Ymlaen i 2024…

Gwylio ar RedWall+

Joe Ledley

Gwylio ar RedWall+

Ani Glass & Ian Gwyn Hughes

Gwylio ar RedWall+

Noel Mooney

Learn more from FA Wales

Sign up to receive all things FAW, from team news, tickets, domestic, grassroots, to exclusive offers and prize draws.

We respect your privacy and are committed to protecting your personal data – view our privacy policy by clicking here.