Uchafbwyntiau pêl-droed menywod Cymru ar S4C

Bydd S4C yn darlledu uchafbwyntiau gemau tîm pêl-droed menywod Cymru gan ddechrau gyda’u gêm yn erbyn Unol Daleithiau America.

Ar Orffennaf y 9fed bydd Cymru yn chwarae yn erbyn yr Unol Daleithiau am y tro cyntaf yn Califfornia, gyda’r uchafbwyntiau i’w gweld ar S4C ar y 10fed.

Dyma’r tro cyntaf i’r tîm chwarae y tu allan i Ewrop, gyda Chymru yn herio’r pencampwyr fel rhan o baratoadau’r Unol Daleithiau i amddiffyn ei teitl yng Nghwpan y Byd.

Bydd modd gwylio uchafbwyntiau o gemau Cymru yng Nghynghrair y Cenhedloedd dros yr Hydref, gyda gemau yn erbyn Yr Almaen, Gwlad yr Iâ a Denmarc.

Medd Angharad James, is-gapten Cymru:

“Rwy’n hynod falch i glywed bydd S4C yn darlledu uchafbwyntiau o’n gemau cenedlaethol, gan ddechrau efo’r gêm yn erbyn y UDA.

“Bydd y gêm yn erbyn pencampwyr y byd yn cynnig y paratoad perffaith cyn i ni ddechrau ar ein hymgyrch Cynghrair y Cenhedloedd yn mis Medi, lle byddwn ni’n wynebu rhai o dimau cryfaf Ewrop.

“Mae’n bwysig iawn bod yr uchafbwyntiau ar gael ar S4C er mwyn hybu’r iaith Gymraeg ac i ysbrydoli merched i syrthio mewn cariad efo pêl-droed.”

Bydd modd gwylio uchafbwyntiau o gemau Cymru yng Nghynghrair y Cenhedloedd dros yr Hydref, gyda gemau yn erbyn Yr Almaen, Gwlad yr Iâ a Denmarc.

Mae’n bwysig iawn bod yr uchafbwyntiau ar gael ar S4C er mwyn hybu’r iaith Gymraeg ac i ysbrydoli merched i syrthio mewn cariad efo pêl-droed.”

Angharad James – Is-Gapten Cymru

Medd Geraint Evans, Cyfarwyddwr Strategaeth, Cynnwys a Chyhoeddi S4C:

“Mae hi’n gyfnod cyffrous iawn i bêl droed menywod yng Nghymru, ac mewn partneriaeth gyda BBC Cymru, ry’m ni’n edrych ’mlaen i ddod â’r gorau o gemau rhyngwladol ein tîm cenedlaethol i gynulleidfa newydd ar S4C. 

Ry’m ni hefyd yn ymrwymo i ddarlledu mwy o gemau o gynghrair yr Adran Premier y tymor nesa, i roi llwyfan haeddiannol i’r gemau wrth i ddiddordeb gynyddu. Mae gennym eisoes berthynas glos gyda Chymdeithas Bêl Droed Cymru, ac ry’m ni’n falch i chware’n rhan i ddatblygu gêm y menywod yng Nghymru.”

Mae S4C hefyd am gynyddu darlledu o gemau Adran Genero, Cynghrair Menywod Clybiau Cymru, gyda mwy o gemau nag erioed i’w gweld yn ystod tymor 2023/24.

Cyhoeddwyd yn ddiweddar y bydd gemau tîm dynion Cymru ar gael i’w gweld yn fyw ar S4C tan 2028, ac ymgyrch tîm y dynion dan 21 ar gyfer Pencampwriaethau UEFA 2025 i’w gweld ar blatfformau’r sianel.

Learn more from FA Wales

Sign up to receive all things FAW, from team news, tickets, domestic, grassroots, to exclusive offers and prize draws.

We respect your privacy and are committed to protecting your personal data – view our privacy policy by clicking here.