Diweddariad: Rob Page

Mae Gymdeithas Bêl-droed Cymru wedi terfynu cytundeb Rob Page fel Rheolwr Tîm Cenedlaethol Dynion Cymru.

Fe benodwyd Page fel Rheolwr Cymru ar sail dros dro ym mis Tachwedd 2020, ac fe roddwyd y rôl iddo ar sail barhaol ym mis Medi 2022. Yn ystod ei amser wrth y llyw, fe wnaeth Page rheoli’r tîm ym mhencampwriaeth UEFA EURO 2020 ac arweiniodd Cymru i Gwpan y Byd FIFA 2022, y tro gyntaf i’r tîm cyrraedd y gystadleuaeth ers 1958.

Yn ystod ei gyfnod wrth y llyw, sicrhaodd Cymru ddyrchafiad i Gynghrair A yng nghystadleuaeth Cynghrair y Cenhedloedd UEFA. Cyn cymryd y swydd fel Rheolwr y Tîm Cenedlaethol, roedd Page yn Brif Hyfforddwr y tîm D21 ers 2017 ac fe weithiodd ar ddatblygiad sawl chwaraewr i’r tîm cyntaf, gan gynnwys Dan James, Harry Wilson a Joe Rodon ymhlith nifer fwy.

Dywedodd Dave Adams, Prif Swyddog Pêl-droed CBDC “Hoffwn ddiolch i Rob am ei waith gyda’r Gymdeithas dros y saith mlynedd diwethaf, yn gyntaf fel Prif Hyfforddwr y tîm D21 ac yna fel Rheolwr Cymru.”

“Mae gwaith Rob wedi arwain at lwyddiant dros y blynyddoedd diwethaf, gan gyrraedd y rownd 16 olaf yn EURO 2020 a chymryd y tîm i bencampwriaeth Cwpan y Byd FIFA 2022. Yn ystod ei gyfnod fel Rheolwr, fe wnaeth 18 chwaraewr cynrychioli Cymru am y tro gyntaf. Wrth edrych tuag at y dyfodol, bydd y profiadau hyn yn cefnogi ein nod i sicrhau bod Tîm Cenedlaethol y Dynion yn cyrraedd pencampwriaethau EURO a Chwpan y Byd yn gyson.”

Dywedodd Noel Mooney, Prif Weithredwr CBDC, “Ar ran fy hun a’r holl Gymdeithas, hoffwn estyn ein diolch i Rob Page am ei ymrwymiad a’i ymroddiad i’w swyddi efo’r Timoedd Cenedlaethol. O dan arweinyddiaeth Rob Page, mae ein tîm dynion Cymru wedi dathlu buddugoliaethau arwyddocaol sydd wedi creu nifer o atgofion anhygoel i’n cenedl, yn fwyaf nodedig ein Cwpan y Byd cyntaf mewn chwe deg pedair o flynyddoedd.”

“Rydym yn parhau i ganolbwyntio ar ein ‘Rhagoriaeth’, un o werthoedd CBDC, ac yn edrych ymlaen at y cyfleoedd ar gyfer ein timoedd cenedlaethol a Phêl-droed Cymru.”

Dywedodd Llywydd CBDC, Steve Williams “Rwy’n ddiolchgar dros ben am bopeth y mae Rob wedi’i wneud yn ei rôl fel Rheolwr Tîm Cenedlaethol Dynion Cymru, ac rwyf am gofnodi fy niolchgarwch am fynd â Chymru i bencampwriaethau EURO 2020 a Chwpan y Byd FIFA 2022.”

“Roedd angerdd Rob dros Gymru yn amlwg dros y wlad trwy ei ymweliadau ag ysgolion, clybiau a chymunedau ledled Cymru. Rwy’n gwybod bod Rob yn falch iawn o fynd â’r cyhoeddiad o garfan Cwpan y Byd i’w dref enedigol, Pendyrys.”

Learn more from FA Wales

Sign up to receive all things FAW, from team news, tickets, domestic, grassroots, to exclusive offers and prize draws.

We respect your privacy and are committed to protecting your personal data – view our privacy policy by clicking here.